สร้างบ้าน รับสร้างบ้าน บริษัทรับสร้างบ้าน

 บ้านน่าอยู่...ประตูรั้วน่ามอง

 
สร้างบ้าน : การออกแบบและตกแต่งบ้านพักอาศัยของเจ้าของบ้านแต่ละท่านนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงส่วนต่างๆ มากมาย ที่จะมาประกอบรวมกันเป็นอาคารบ้านพักอาศัยที่สวยงามและถูกใจเจ้าของบ้านแต่ละหลังและสิ่งแรกที่จะเป็นหน้าเป็นตา คอยต้อนรับเจ้าของบ้านผู้พักอาศัย และแขกไปใครมาเป็นอันดับแรกสุดก็คือ ประตูรั้วบ้าน
ประตูรั้ว ถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับอาคารบ้านพักอาศัยของเรา เพราะมี บทบาทสำคัญหลายประการ ได้แก่ เป็นทางเข้าออกหลักของบ้านพักอาศัย และพื้นที่บริเวณบ้าน อีกทั้งยังทำหน้าที่ในการปกป้อง และป้องกันอาณาเขตของบ้านพักอาศัยจากสิ่งแปลกปลอมหรือมิจฉาชีพ ร่วมกับ รั้วบ้านอีกด้วยซึ่งการเลือกใช้ประตูรั้วนั้น ก็มักจะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ และความเหมาะสมของการ นำไปใช้ของท่านเจ้าของบ้านแต่ละท่าน ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมักจะประกอบไปด้วยปัจจัยหลายๆปัจจัยในการเลือกใช้ประตูรั้วแต่ละประเภท เช่น ความชอบส่วนตัว, ความแข็งแรงทนทาน, ความสวยงาม และราคาจึงเป็นสาเหตุให้มีการพัฒนารูปแบบ,วัสดุ และวิธีการในการออกแบบประตูรั้วขึ้นมากมาย

ในปัจจุบัน วัสดุที่ได้รับความนิยมและสามารถหาได้ทั่วไปในท้องตลาด จะเป็นประเภทประตูรั้วสแตนเลสแบบต่างๆ, ประตูรั้วสแตนเลสผสมไม้, ประตูรั้วสแตนเลสผสมไวนิลหรือไม้เทียม, ประตูรั้วเหล็กอิตาลี,ประตูรั้วเหล็กผสมไม้, ประตูอัลลอยด์ ฯลฯ ซึ่งจะมีรูปแบบและราคาโดยประมาณที่แตกต่างกัน ดังนี้
- ประตูรั้วสแตนเลส         ราคาเริ่มต้นที่  3,500 บาท/ตร.ม.
- ประตูรั้วสแตสเลสผสมไม้ ราคาเริ่มต้นที่  4,500 บาท/ตร.ม.
- ประตูรั้วอัลลอยด์          ราคาเริ่มต้นที่  4,500 บาท/ตร.ม.
- ประตูรั้วเหล็ก          ราคาเริ่มต้นที่  4,500 บาท/ตร.ม.
ซึ่งราคาดังกล่าวก็จะต้องขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบที่แตกต่างกันตามที่ผู้ผลิตได้ระบุไว้
 
รูปแบบในการเลือกใช้วัสดุแต่ละประเภท ก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยและเหตุผลต่างๆที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่าง ถ้าท่านต้องการให้บ้านและบริเวณบ้านของท่าน ดูโปร่ง ไม่ทึบและอึดอัดจนเกินไป รับแสง และมีอากาศถ่ายเทสะดวก ท่านก็ควรเลือกใช้รูปแบบของประตูรั้วที่โปร่ง มีความห่างของลวดลาย หรือวัสดุมาก หน่อย ประตูรั้วประเภทนี้ จะเหมาะกับบ้านหรืออาคาร ที่มีพื้นที่บริเวณรอบอาคารไม่มาก ต้องการการถ่ายเทของอากาศที่ดี หรืออาจมีความต้องการโชว์ความสวยงามของอาคารและพื้นที่เวณโดยรอบอาคาร และไม่ได้มีความต้องการความเป็นส่วนตัวมากนัก
ส่วนเจ้าบ้านที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงก็ควรเลือกใช้รูปแบบของวัสดุที่ทึบ หรือมีระยะห่างของวัสดุ หรือลวดลายน้อยๆ ซึ่งจะใช้วัสดุมากกว่าและมีราคาสูงขึ้น เจ้าของบ้านยังสามารถออกแบบประตูรั้วของท่าน โดยใช้ทั้งส่วนที่ทึบและโปร่งมาประกอบกัน เพื่อให้เกิดความสวย งาม เป็นเอกลักษณ์ หรือเกิดประโยชน์ตามการใช้สอยของเจ้าของบ้านอีกด้วย รูปแบบความชอบส่วนบุคคลก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้ประตูรั้วที่เหมาะสมกับบ้าน เช่น ผู้ที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติ ก็ควรเลือกใช้วัสดุที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ หรือเลียนแบบธรรมชาติ ได้แก่ วัสดุประเภทไม้แปรรูป และไม้สังเคราะห์ประเภทไฟเบอร์ซีเมนต์
 
ประตูรั้วไม้และวัสดุเลียนไม้
สำหรับประตูรั้วไม้ก็มีรูปแบบในการนำวัสดุมาใช้ที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดของไม้ สี และรูปแบบการจัดเรียงไม้รวมไปถึงประเภทของไม้ชนิดต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อความรู้สึกของผู้อยู่อาศัยให้แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น การเลือกใช้ไม้ที่มีขนาดเล็ก และจัดเรียงกันถี่ๆ จะให้ความรู้สึกที่อ่อนโยน และรู้สึกโปร่งเบมากกว่าการใช้ไม้ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งจะให้ความรู้สึกหนักแน่น ดูแข็งแกร่งมากกว่า การเลือกใช้สีของไม้ หรือสีเคลือบเนื้อไม้ ก็ให้ผลในทำนองเดียวกัน กล่าวคือ สีที่อ่อนกว่า ก็จะให้ความรู้สึกที่เบา สว่าง ดูโปร่งสบายตามากกว่าไม้ที่มีสเข้ม ส่วนเรื่องความสวยงาม ก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวของเจ้าของบ้านแต่บ้าน แต่การใช้ประตูรั้วไม้ก็ยังมีข้เสียอยู่บ้างในเรื่องอายุการใช้งานซึ่งจะสั้นกว่าวัสดุโลหะประเภทอื่นๆ แต่ไม้บางประเภท ยิ่งผ่านการเวลาก็จะยิ่งมีความสวยงามมากขึ้น
ปัจจุบันผู้ผลิตรายต่างๆมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีในการยืดอายุการใช้งานของเนื้อไม้ให้ทนทานต่อสภาพอากาศและการกัดกินของปลวกมากยิ่งขึ้น และยังมีการพัฒนาวัสดุเลียนแบบไม้ขึ้นอีกหลายประเภท เช่น ไม้เทียมที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ และอลูมีเนียมลายไม้ซึ่งมีสีสันและลวดลายที่คล้ายคลึงกับไม้แปรรูปจริงเป็นอย่างมาก แต่ราคาจะสูงกว่าเกือบสองเท่าของการใช้ไม้จริง
 
ประตูรั้วที่ทำจากโลหะ
วัสดุในการใช้ทำประตูรั้วอีกประเภทที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ได้แก่ ประตูรั้วประเภทอัลลอยด์ เหล็ก และสแตนเลส ประตรั้วประเภทอัลลอยด์ มักจะเป็นประตูที่มีรูปแบบและลวดลายแบบยุโรปมีรายละเอียดของลวดลายค่อนข้างมาก และมักจะเป็นลวดลายที่ทางผู้ผลิตออกแบบมาให้เลือกอยู่แล้วมีข้อดีคือมีความคงทนแข็งแรงของวัสดุ และมีสีสันและลวดลายที่อ่อนช้อยสวยงาม แต่จะมีข้อเสียที่ท่านเจ้าของบ้าน จะมีส่วนร่วมในการออกแบบได้ไม่มากนัก และมีราคาค่อนข้างสูง
 
ประตูรั้วอีกประเภทที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประตูอัลลอยด์ ได้แก่ ประตูรั้วเหล็กอิตาลี ซึ่งจะแตกต่างกันที่วัสดุในการใช้ทำประตูรั้ว จะเป็นเหล็กที่ สามารถทำให้มีความบาง มีขนาดเล็ก และดูอ่อนช้อยสวยงามกว่าประตูอัลลอยด์แต่ยังคงความแข็งแรงอยู่ สีสันของประตูรั้วเหล็กอิตาลี ก็มักจะไม่ฉูดฉาด เน้นสีที่เป็นธรรมชาติของเนื้อเหล็กและมีรายละเอียดของลวดลายเรียบง่ายแต่ยังคงความหรูหรามีเสน่ห์ ไม่ยุ่งเหยิงเกินพอดี
ส่วนประตูรั้วสแตนเลสนั้นก็สามารถ ออกแบบลวดลายได้ใกล้เคียงกับประตูอัลลอยด์และประตูเหล็ก แต่มีข้อด้อยกว่าในเรื่องสีสันของวัสดุซึ่งมักจะเป็นสีของเนื้อสแตนเลสเท่านั้น และความยากในการประดิษฐ์ลวดลายต่างๆ ซึ่งทำให้ประตูรั้วสแตนเลสจะดูมีความแข็ง ไม่อ่อนช้อยสวยงามเท่าประตูรั้วอัลลอยด์และประตูรั้วเหล็กอิตาลี แต่จะมีข้อดีในเรื่องของความทนทานของวัสดุซึ่งเป็นสนิมได้ยาก และทำความสะอาดได้ง่าย
 
ประตูรั้วอีกประเภทที่จะขอแนะนำได้แก่ ประตูรั้วที่ประกอบจากโครงเหล็ก และตะแกรงเหล็กฉีกหรือหรือเหล็กรูปพรรณประเภทเหล็กกล่อง ซึ่งสามารถติดตั้งได้ง่าย เรียบร้อย สวยงามและรวดเร็วเพราะเป็นวัสดุที่มีขายอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วขนาดของตะแกรงเหล็กฉีกที่ขายกันโดยทั่วไปจะมีขนาด 4X8 ฟุต ราคา ประมาณ 1,800-3,000 บาท/แผ่น ขึ้นอยู่กับลวดลายและวัสดุเคลือบสีผิวที่แตกต่างกัน ส่วนราคาเหล็กรูปพรรณ จะขึ้นอยู่กับราคาเหล็กในขณะนั้น
นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีเทคโนโลยี ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเปิด-ปิดประตูรั้วบ้านของเจ้าของบ้านด้วยการใช้รีโมทคอนโทรล ในการควบคุมการเปิดปิดประตูรั้วได้อัตโนมัติ ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีค่าติดตั้งประมาณ 16,000 บาทขึ้นไป
จะเห็นได้ว่าการเลือกใช้ประตูรั้วให้กับบ้านนั้นมีทางเลือกมากมายตั้งแต่การเลือกชนิดวัตถุดิบที่นำมาใช้ จนถึงแบบและลวดลายต่างๆ ท่านเจ้าของบ้านเพียงแต่เลือกใช้ประตูรั้วบ้านให้เหมาะสมกับ อาคาร พื้นที่บริเวณบ้าน รั้วรอบบ้าน และกิจกรรมภายในบ้านของท่าน ซึ่งประตูรั้วที่ถูกเลือกใช้อย่างเหมาะสม ก็จะส่งผลให้บ้านและบริเวณบ้านของท่านมีความสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น