เตรียมที่ดินก่อนปลูกสร้าง

เตรียมที่ดินก่อนปลูกสร้าง

1. ที่ดินต้องมีทางให้รถบรรทุก 6 ล้อเข้าถึงได้ และมีสายเมนไฟฟ้า-ประปาผ่าน

บริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ ขั้นเตรียมที่ดิน

2. หากที่ดินของท่านอยู่ในโครงการ หรือหมู่บ้าน ที่มีการเรียกเก็บค่าผ่านทาง ค่าประกันความเสียหาย หรืออื่นๆ ท่านจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

บริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ ขั้นเตรียมที่ดิน

3. หากต้องถมดิน ถางหญ้า ตัดต้นไม้ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม ลูกค้าต้องดำเนินให้เรียบร้อยก่อนการปลูกสร้าง

บริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ เตรียมที่ดินก่อนปลูกสร้าง (3)

4. ที่ดินต้องมีพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่พักของคนงาน และเป็นที่เก็บกองวัสดุ

บริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ ขั้นเตรียมที่ดิน

5. หากสภาพที่ดินมีความจำเป็นต้องใช้เข็มฐานราก นอกเหนือเข็มตอกขนาดมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ลูกค้าต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

Top