นวัตกรรมการก่อสร้าง

นวัตกรรมการก่อสร้าง

     กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ โดย คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล ผู้บุกเบิกธุรกิจรับสร้างบ้าน และเป็นผู้คิดค้น พัฒนา นวัตกรรมใหม่ของการก่อสร้างบ้านมาเป็นเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบสำเร็จรูป ที่เรียกว่า ระบบสำเร็จรูปกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์  (Seacon Construction System) ซึ่งเป็นระบบก่อสร้างที่สามารถตอบโจทย์ และแก้ไขปัญหาของการก่อสร้างบ้าน รวมทั้งมีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธีการก่อสร้างทั่วๆไป ดังนี้

  • ชิ้นส่วนโครงสร้างทำการผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2015  จึงมีความแข็งแรง ทนทาน และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม มีผลทำให้โครงสร้างบ้านได้มาตรฐานทัดเทียมกันทุกหลัง
  • ในกระบวนการผลิตใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านทำงานเฉพาะอย่าง ความผิดพลาดจึงน้อยมาก ซึ่งทำให้ประหยัดทรัพยากรบุคคลและวัสดุ สามารถแก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลนได้อย่างเต็มรูปแบบ
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลภาวะต่างๆ เช่น ฝุ่น เสียง กองหิน กองทราย และเศษไม้แบบ บริเวณไซต์งานก่อสร้าง
  • ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างบ้าน ในส่วนของโครงสร้างน้อยลง มีผลทำให้บ้านเสร็จเร็วขึ้น

บิวท์ ทู บิวด์

บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์

สมอลล์เฮ้าส์บิวเดอร์

โรงงานผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างของกลุ่ม บิวท์ทู บิวด์

กลุ่ม บิวท์ ทู บิวท์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

Top